Begeleiden van leerlingen en studenten

Een grote kracht van het Lemo-instrument is dat het ook handvaten geeft voor het coachen of begeleiden van studenten en leerlingen. Een eerste tool is ingebouwd in het digitale instrument: het individuele feedbackrapport en het groepsfeedbackrapport.

De voorbije jaren werden materiaal, methodieken en tools voorbegeleiding ontwikkeld, dit voor docenten, lectoren en begeleiders, maar ook voor studenten.

Via onderzoek en projecten blijft de Artesis Plantijn hogeschool ook verder werken aan het begeleidingsinstrumentarium.

Een krachtgerichte visie

Zoals aangegeven in onze  visietekst, kiezen we ervoor om de begeleiding bij het Lemo-instrument vorm te geven vanuit een krachtgerichte invalshoek. Voor studenten en begeleiders wordt dit het meest expliciet wanneer ze het individueel feedbackrapport openen. daarin krijgen leerlingen en studenten immers meteen hun leersterkten te zien.
 

Voor deze krachtgerichte visie halen we inspiratie bij verschillende modellen:
 

Ted-talk over positieve psychologie