Zeven cruciale leercompetenties

Onderzoek wees uit dat zes van de leercompetenties die in de Lemo worden bevraagd, sterk verbonden zijn met studiesucces in het hoger onderwijs. :

De zeven cruciale leercompetenties zijn:

 

  • Relateren en structureren

  • Kritisch verwerken

  • Analyseren

  • Concreet verwerken

  • Samenwerken

  • Zelfsturing 

  • Zelfkennis

 

Voor elk van deze competenties bieden we je concrete tips aan via: http://feedback.ap.be/succesvol_leren/

Wil je je verder bekwamen in één van deze leercompetenties? Dat kan. We bundelden tips en extra achtergrondinformatie in een handwijzer die je kan raadplegen via:
.http://www.golewe.eu/501424-501414-102789.pdf