Nederlandstalige publicaties

  • Donche, V., Van Petegem, P., Van de Mosselaer, H., & Vermunt, J. (2010). LEMO: Een instrument voor feedback over leren en motivatie. Mechelen: Plantyn.

  • Van de Mosselaer, H., Donche, V., Jansen, N., & Van Petegem, P. (2012). De Lemo-testen: wat, waarom en hoe? In H. Van de Mosselaer, P. Van Petegem, D. Van Dijk & L. Michiels (Eds.), Goesting in leren en werken (pp. 31-60). Antwerpen: Garant.

  • Van de Mosselaer, H., Hiels, S., Donche, V., & Van Petegem, P. (2008). Cruciale leercompetenties versterken in het secundair en hoger onderwijs. Delta: tijdschrift voor hoger onderwijs, 4, 21-25.

  • Vanthournout, G., Donche, V., Gijbels, D., Speltincx, G., Van Petegem, P., & Mertens, R. (2011). Het opzetten van leertrajectbegeleiding: Wat kunnen leer- en motivatie-kenmerken van eerstejaarsstudenten en hun perceptie op de begeleiding ons leren? Tijdschrift voor hoger onderwijs, 29, 82-97.

  • Vanthournout, G., Donche, V., Speltincx, G., Gijbels, D., & Van Petegem, P. (2012). One size fits all? Feedback op leer- en motivatiekenmerken bij de instroom in de lerarenopleiding. VELON, Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33, 35-45.

Engelstalige publicaties

  • Vanthournout, G., Gijbels, D., Coertjens, L., Donche, V., & Van Petegem, P. (2012). Students’ persistence and academic success in a first year professional bachelor program: the influence of students’ learning strategies and academic motivation. Education Research International, Article ID 152747, 10 pages.

  • Vanthournout,G., Van de Mosselaer, H., Donche, V. & Vansteenkiste, M. (2016). Discovering and strengthening learning strategies and motivation using the Lemo-instrument. In Bonne, P. & Nutt, D.: Ten times the first year: Reflections on ten years of the European First Year Experience Conference.Tielt, Lannoo Campus. p. 53-70.