Lemo-componenten

De Lemo-vragenlijst bevraagt de leercompetenties en motivationele drijfveren via 12 schalen (zie kader hiernaast). Deze schalen bevragen 4 componenten van leren en motivatie:
 

  • Cognitieve verwerkingsstrategieën: de manier waarop studenten of leerlingen de leerinhoud verwerken. Wat ze doen om de leerinhoud te verwerken.

  • Metacognitieve regulatiestrategieën: de manier waarop studenten of leerlingen hun leerproces aansturen. Welke bronnen ze gebruiken om hun leerproces te sturen.

  • Motivationele drijfveren: de redenen waarom studenten of leerlingen studeren

  • Opvattingen: Hoe studenten of leerlingen staan tegenover hun eigen studiemethode.

Er bestaan vier varianten van het Lemo-instrument:

  • Lemo-tweede graad secundair onderwijs: voor leerlingen van 14 tot 16 jaar.

  • Lemo-derde graad secundair onderwijs terugblik: voor leerlingen van 16 tot 18 jaar. Deze versie peilt naar hoe leerlingen het jaar voordien studeerden en is geschikt om bij de start van het schooljaar af te nemen. Deze variant is niet beschikbaar in Nederland.

  • Lemo-derde graad secundair onderwijs actueel: voor leerlingen van 16 tot 18 jaar. Deze versie bevraagt leerlingen over hun huidige leercompetenties en motivationele drijfveren en kan worden afgenomen vanaf oktober.

  • Lemo hoger onderwijs terugblik: Deze versie kan worden afgenomen bij studenten die net gestart zijn in het hoger onderwijs en peilt naar de manier waarop ze studeerden in het secundair onderwijs / voortgezet onderwijs. Deze variant is niet beschikbaar voor Nederland

  • Lemo hoger onderwijs actueel: Deze versie bevraagt studenten over hun actuele leercompetenties en motivationele drijfveren en kan slechts worden afgenomen wanneer studenten minstens enige ervaring hebben met de context van het hoger onderwijs.

Lemo-varianten

Lemo-schalen