May 21, 2018

Workshop HO: Het Lemo II-instrument: nieuwe schalen en verbeterde begeleidingsinstrumenten

Doelgroep: Hoger onderwijs: lectoren, docenten, studiebegeleiders, departements- en opleidingshoofden . De sessies zijn relevant en bruikbaar voor medewerkers die werkzaam zijn in academische en professionele bacheloropleidingen en in HBO5-opleidingen. ERvaring met het Lemo I-instrument is een meerwaarde, maar geen noodzakelijke voorwaarde.

Inhoud: In de workshop staan we stil bij de nieuwe schalen in het Lemo II-instrument, de afname van het instrument en de  vernieuwde feedbackrapporten (zowel voor groepen als voor individuele studenten). Tijdens de workshop wisselen presentaties, discussies en toepassingen elkaar af.

Locatie:  Artesis Plantijn hogeschool hogeschool, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

June 11, 2018

Workshop SO: Aan de slag met de leerstrategieën en motivatiekenmerken van mijn leerlingen

Doelgroep: Secundair Onderwijs: alle geïnteresseerden voor de Lemo-vragenlijst en -feedbacktool: leerkrachten S.O./V.O., middenkader, directieleden, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, onderwijsdeskundigen, leden van de inspectie.

Inhoud: tijdens deze nascholing staan we stil bij de schalen en de vragenlijst van de Lemo en de afname van deze vragenlijst. Vervolgens kijken we naar de individuele en groepsfeedbackrapporten: we maken enkele leesoefeningen bij deze feedbackrapporten zodat je ze nadien zelf vlot kan interpreteren. Enkele begeleidende tools worden dieper toegelicht. Vervolgens komen voorbeelden van goede praktijk aan bod. Ook is er aandacht voor de organisatorische aspecten. Tenslotte is er duiding bij coachingsmaterialen en leercoachingsgesprekken: hoe pak je die aan? Welke tips zijn hier nuttig? Hoe laat je dit aansluiten bij het feedbackrapport?

Locatie:  Artesis Plantijn hogeschool hogeschool, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

Please reload

Opleidingsaanbod

Opleiding op vraag/maat

Naast dit aanbod biedt de AP-hogeschool ook de mogelijkheid voor ‘sessies op maat’ op vraag van hogescholen, departementen of opleidingen. Dit kan gaan van inleidende presentaties over inspiratiesessies tot workshops.

 

Voor meer informatie of voor specifieke vragen, gelieve contact op te nemen via goleweb@ap.be. of het contactformulier

Handouts voorbije sessies