top of page

De leercompetenties en motivatievragenlijst (Lemo) werd ontwikkeld door de Artesis Plantijn hogeschool en de onderzoeksgroep EduBROn van de Universiteit Antwerpen. Het Lemo-instrument bestaat uit een zelfrapportagevragenlijst, een individueel feedbackrapport en een groepsfeedbackrapport.

 

De vragenlijst diagnosticeert de leercompetenties en motivationele drijfveren van studenten, gebaseerd op drie theoretische kaders: het leerpatronenmodel (Vermunt & Vermetten, 2004), de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2000) en het concept zelfeffectiviteit (Pajares, 1996).

 

Het instrument biedt zowel studenten als lectoren, docenten of begeleiders via feedbackrapporten handvaten aan voor verdere ontwikkeling. Zo geeft het een gemeenschappelijke woordenschat aan studenten en begeleiders om kwaliteits- en succesvol leren te ontwikkelen. De focus in de feedbackrapporten ligt op begrijpen en op coaching. Het individueel feedbackrapport houdt studenten een spiegel voor rond hun leercompetenties, studiemotivatie en hun zelfbeeld over leren. De feedback en feedforward die studenten krijgen, waardeert wat de student al goed kan en geeft duiding en tips bij ontwikkelkansen.

 

Het groepsfeedbackrapport geeft aan docenten en begeleiders inzicht in de leercompetenties en motivationele drijfveren van een groep studenten. Samen met de handwijzers krijgen docenten, lectoren en begeleiders hiermee handvaten voor leercoaching tijdens hun lesactiviteiten en voor studiecoaching in tweedelijnsbegeleiding. Opleidingen kunnen de informatie uit het groepsrapport ook gebruiken om aan data-gebaseerde innovatie te doen.

 

Componenten van het Lemo-instrument

Visuele voorstelling

Het Lemo-instrument in 2 minuten

bottom of page